Jeg arbejder med:

Jeg arbejder med:

Side om kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, kunstterapi, mindfulness og dine andre behandlingsformer.

Individuel psykoterapi

At gå i terapi er at vælge at tage ansvar for egne problemer. Psykoterapi indebærer forandringer og de opstår i samarbejdet imellem terapeut og klient. Som psykolog og psykoterapeut er jeg din hjælper til indsigt og forståelse for dit problem eller dilemma. Dette mødet sker i en atmosfære af åbenhed, tillid og respekt. Det skal til for at der kan ske en forandring, for når livet ændrer sig er det nødvendigt at følge med. Det er ikke nødvendigvis en nem eller smertefri process, men i den sidste ende meningsfuld og fremadrettet. De uhensigtsmæssige tanker, følelser og handlinger ændres til noget der er mere positivt og befordrende for at leve et liv uden unødvendige begrænsninger.

 

Parterapi og familieterapi

I mødet imellem mennesker er det afgørende at vi har medfølelse for hinanden. Det åbner døren til forståelse, tolerance og tilgivelse. Ved at arbejde ud fra en mentaliserende aktivitet i vores sind, bliver vi i stand til at leve os ind i andres sind og derved blive mere forstående og realistiske om hvad det er der følelsesmæssigt og mentalt sker imellem mennesker. Vi lærer at forstå misforståelser og bliver bedre til at kommunikere ud fra nuets følelser og tanker.

Kunstterapi

Dette er en metode hvor det kropslige, følelser, tanker og udtryk mødes. De kunstneriske/kreative metoder kan tilpasses og målrettes de forskellige livsområder eller temaer.  I efterbearbejdningen af det kreative udtryk kan der bruges en række forskellige metoder som supplement til samtalen. Dette betyder at terapien både kan blive mere effektiv og udviklende fordi det kreative aspekt i os alle er den dør der åbner os for det nye. Den største forandring sker når man inddrager forskellige temaer i vore bestræbelser på en større forståelse af os selv og vor livskvalitet.