• Forår-sommer

    Livet handler om

    Den Indre ro

    Astrid Lütken

Forside

Velkommen

Jeg hedder Astrid Lütken. Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet, autoriseret af Psykolognævnet og specialist i Psykoterapi.

Jeg arbejder med psykodynamisk terapi, kognitiv terapi,  kunstterapi, mindfulness og andre relevante behandlingsformer. Forståelse og oprigtig medfølelse er en selvfølge i min praksis. Det er tavshedspligten også. Jeg glæder mig til at samarbejde med dig.

Læs mere

Jeg arbejder som:

Som psykolog og psykoterapeut stiller jeg min viden og mit nærvær til rådighed for dig. Ved at lytte aktivt, uddybe spørgsmål og være tilstede i relationen med åbenhed og nærvær, tilstræber jeg at vores møde bliver meningsfuldt og afklarende.

Som psykoterapeut har jeg flere metoder som vi kan anvende i udforskningen af dit problem og som psykolog har jeg en stor viden. Tilsammen giver det dig nogle gode muligheder for enten at fordybe dig i noget der er vanskeligt, men hvor du lærer dig selv at kende eller komme til afklaring omkring en særlig problemstilling. Der kan også være tale om via coaching at komme til en beslutning.

Terapien tager altid udgangspunkt i hvem du er og hvilket problem du har brug for at få løst.

I tillæg til terapi, der oftest foregår med en eller to personer tilstede, har jeg også flere kurser i min praksis, samt at jeg er underviser i flere sammenhænge.

I egen praksis underviser jeg i mindfulness meditation (under AOF), i kunstterapeutisk akvarel-maleri, og i male-workshops hos Specular psykologerne i Århus.  Jeg er også underviser på Speculars Psykoterapeut uddannelse og på et psykologisk smertebehandlingsprojekt på Psykologisk Institut.

Jeg kommer gerne ud som foredragsholder i temaer som kunstterapi, mobning og meditation.

Som kunstner oplever jeg et stort frirum til at være helt mig selv uden at skulle forholde mig til andre menneskers meninger, ønsker og behov. For mig er det at være kreativ et møde med mig selv, og jo bedre dette lykkes, jo mere bliver det et møde med det egentlige, oprindelige og ægte i mig selv. De billeder som jeg maler er skabt uden krav, hvilket betyder at hele maleprocessen er glædesfyldt og givende.

Det er denne stemning af leg, frihed, glæde og nysgerrighed  som jeg tilstræber i maleundervisningen. Alt er tilladt og alle bliver støttet i processen efter egne behov.

triquetra_lytkenpsykologpraksis

Du er udfordret af:

Stress er noget der rammer de fleste på et eller andet tidspunkt. En anden betegnelse for stress er en overbelastningsreaktion. Belastningen opstår når der ikke mere er balance imellem udfordringer og ressourcer. Man føler sig måske trængt op i en krog og kan ikke mere se sig ud af situationen. Det kan være meget individuelt hvilke faktorer der stresser og hvordan vi reagerer på det. Vi har derfor ofte brug for et individuelt forløb for at afdække hvilke faktorer der skaber overbelastningern og hvordan vi kan håndtere dem.

Stress symptomerne er ofte både fysiske, følelsesmæssige og kognitive. Fysiske reaktioner viser sig ofte som indre uro, søvnproblemer, hovedpine, hjertebanken, smerter i kroppen eller anspendthed og træthed. Følesesmæssigt er der ofte en øget irritabilitet, følesesmæssig ustabilitet, angst, depression og manglende interesse eller overskud, samt en tendens til at ville isolere sig.  Kognitivt ses ofte manglende koncentrationsevne, svigtende hukommelse og overblik og ubeslutsomhed.

Angst er i sit udgangspunkt en normal reaktion på trusler, men ved den sygelige angst er den overdreven. Symptomerne udløses hurtigt og ved lille eller ingen ydre påvirkning. Man oplever da stress reaktioner fra kroppen, som hjertebanken, åndenød, svimmelhed og varme- og kuldefornemmelser.

Angsten viser sig ofte som PTSD., fobier, panikangst eller som en generel angst.

Smerte er en kompleks oplevelse som både består af fysiske og følelsemæssige komponenter. Smerteoplevelsen er subjektiv og individuel. Den fortæller dig, at din krop bliver udsat for en skadelig påvirkning. Der kan både være tale om akutte og kroniske smerter.

Smerteoplevelsen kan påvirkes af indre tilstande som stress, depression og angst, eller ydre belastninger.

Formålet med parterapi er at genkende de uhensigtsmæssige og automatiske tanke- og handlemønstre som udspiller sig i parforholdet. De er en del af problemet, men også af løsningen, for i terapien prøver vi at finde frem til de muligeheder der er for forandring.

Kriser kan både omhandle konkrete og aktuelle forandringer i dit liv, så som tab i familien, af venner eller arbejde, men der kan også være tale om livskriser og eksistentielle kriser.

Uanset dit problem, så er det vigtigt hvordan du håndterer disse ændringer i dine livsvilkår. Det er en tid fyldt med overvejelser og reevaluering. Målet vil være at finde nye veje og måske nye værdier eller mål for dit liv.

AstridDemoLütken